JavaScript - Khoá học lập trình chuyên sâu

JavaScript – Khoá học lập trình chuyên sâu

0.00

Phiên bản mới nhất của JavaScript là ECMAScript 7[3]. ECMAScript là phiên bản chuẩn hóa của JavaScript. Trình duyệt Mozilla phiên bản 1.8 beta 1 có hỗ trợ không đầy đủ cho E4X – phần mở rộng cho JavaScript hỗ trợ làm việc với XML, được chuẩn hóa trong ECMA-357.

Compare