Học bootstrap-Phát triển trang web đáp ứng cho người mới

Học bootstrap-Phát triển trang web đáp ứng cho người mới

0.00

Bootstrap là một khung web tập trung vào việc đơn giản hóa việc phát triển các trang web thông tin (trái ngược với các ứng dụng web ). Mục đích chính của việc thêm nó vào một dự án web là áp dụng các lựa chọn về màu sắc, kích thước, phông chữ và bố cục của Bootstrap cho dự án đó. Như vậy, yếu tố chính là liệu các nhà phát triển phụ trách có tìm thấy những lựa chọn đó theo ý thích của họ hay không. Sau khi được thêm vào một dự án, Bootstrap cung cấp các định nghĩa kiểu cơ bản cho tất cả các thành phần HTML . Kết quả cuối cùng là sự xuất hiện thống nhất cho văn xuôi, bảng và các yếu tố hình thức trên các trình duyệt web. Ngoài ra, các nhà phát triển có thể tận dụng các lớp CSS được xác định trong Bootstrap để tùy chỉnh thêm sự xuất hiện của nội dung của họ. Ví dụ, Bootstrap đã cung cấp cho các bảng màu sáng và tối, tiêu đề trang, dấu ngoặc kép nổi bật hơn và văn bản có điểm nhấn.
Cách bật thuyết minh – Vietsub video:

Compare