Lập Trình Java - Hướng dẫn tự học cho người mới bắt đầu

Lập Trình Java – Hướng dẫn tự học cho người mới bắt đầu

0.00

Java có thể giảm chi phí, thúc đẩy đổi mới và cải thiện các dịch vụ ứng dụng như ngôn ngữ lập trình được lựa chọn cho IoT, kiến ​​trúc doanh nghiệp và điện toán đám mây.
Công nghệ Java servlet cung cấp cho các nhà phát triển Web một cơ chế nhất quán, đơn giản để mở rộng chức năng của máy chủ Web và để truy cập các hệ thống kinh doanh hiện có. Servlet là các thành phần Java EE phía máy chủ tạo ra các phản hồi (thường là các trang HTML) cho các yêu cầu (thường là các yêu cầu HTTP) từ máy khách.
Cách bật thuyết minh – Vietsub video: