Môn lập trình Website App ReactJS - Giới thiệu React - Hoc lap trinh -

Môn lập trình Website App ReactJS – Giới thiệu React – Hoc lap trinh

0.00

ReactJS là thư viện của Facebook được viết bằng Javascript, dùng để thiết kế giao diện người dùng UX UI
Hơn 60% tuyển dụng về ngôn ngữ PHP
Các bạn có thể dùng công cụ dịch youtube để dịch video này
Khuyến cáo: các bạn học HTML – CSS – Javascript trước khi học ReactJS

Compare