Học HTML CSS tạo Website tĩnh trong 7 ngày - tao web -

Học HTML CSS tạo Website tĩnh trong 7 ngày – tao web

0.00

HTML và CSS là nền tảng căn bản nhất trong quá trình học xây dựng Website, nó giống như bộ khung giao diện người dùng
Các bạn có thể dùng công cụ dịch youtube để dịch video này
Khuyến cáo: Học HTML và CSS vững chắc sẽ giúp bạn học các ngôn ngữ sau này rất dễ tiếp thu

Compare