Học React : Lập Trình React Native - Redux

Học React : Lập Trình React Native – Redux

Trước hết chúng ta khẳng định rằng React là một thư viện Javascript, nó dùng để chạy tại phía Client. Nhưng nó cũng có thể chạy được trên Server nếu Server đó hiểu được Javascript, chẳng hạn như NodeJS Server.
Như vậy về cơ bản bạn có 2 cách để tiếp cận React.
1.Cài đặt một môi trường NodeJS Server, khi đó bạn có thể lập trình ứng dụng Fullstack, nó có nghĩa là bạn có thể lập trình các chức năng tại Server, và các chức năng tại Client chỉ cần biết ngôn ngữ là Javascript.
2.Chỉ cần học React để lập trình các ứng dụng tại phía Client sử dụng Javascript, còn phía Server có thể là một trong các ngôn ngữ như Java, DotNet, PHP,…

0.00
Qty :

Description

Học React đơn giản nhất đó là tài liệu chính thống, đọc các tài liệu một cách đầy đủ thì sẽ nắm React tốt. Mặc dù tài liệu tiếng Anh, nhưng bạn cố gắng đọc hiểu từ từ, các bài viết tiếng Việt mà ngay cả là bài viết của mình cũng sẽ không bao giờ đầy đủ và hệ thống được.

1-Giới thiệu

2-Kiến Thức Yêu Cầu Để Học React Native & Cài Đặt Môi Trường P1

3-Cài Đặt Môi Trường P2

4-Cài Đặt Môi Trường P3

5-Cài Đặt & Sử Dụng Máy Ảo Genymotion

6-Cài Đặt Visual Studio Code

7-Component

8-View Component

9-Định Dạng Giao Diện Với StyleSheet

10-Flexbox

11-Thực Hành Flexbox

12-Text Component & Sử Dụng Font

Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu thêm về react tại
https://fullstackstation.com/huong-dan-hoc-react-js
Bạn có thể tìm khóa học lập trình unreal engine 4 thông qua
https://edu.toidayhoc.com/lop-hoc/hoc-lap-trinh-game-huong-dan-unreal-engine-4

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Related products