Lập trình game - Hướng dẫn Unity cho người mới bắt đầu

Lập trình game – Hướng dẫn Unity cho người mới bắt đầu

0.00

Unity hỗ trợ đồ họa 2D và 3D, các chức năng được viết chủ yếu qua ngôn ngữ C#. Hai ngôn ngữ lập trình khác cũng được hỗ trợ: Boo, đã bị loại cùng với việc phát triển Unity 5 [9] and UnityScript bị loại vào tháng 8 năm 2017 sau khi phát hành Unity 2017.1[10]. UnityScript là một ngôn ngữ lập trình độc quyền có cú pháp tương tự JavaScript.