Học design game - Hướng dẫn Blender 2.8 cho người mới

Học design game – Hướng dẫn Blender 2.8 cho người mới

0.00

Blender 2.8 – Mỗi mẫu cung cấp một bộ không gian làm việc mặc định có thể được tùy chỉnh. Không gian làm việc mới có thể được tạo hoặc sao chép từ một trong các mẫu. Cũng có thể nối các không gian làm việc từ bất kỳ tệp .blend nào với Tệp> Nối thêm. Không gian làm việc có thể bị xóa bằng cách nhấp chuột phải vào chúng.

Cách bật thuyết minh – Vietsub video:

Compare