Học React : Một số lỗi và cách xử lí trong react - native

Học React : Một số lỗi và cách xử lí trong react – native

Trước hết chúng ta khẳng định rằng React là một thư viện Javascript, nó dùng để chạy tại phía Client. Nhưng nó cũng có thể chạy được trên Server nếu Server đó hiểu được Javascript, chẳng hạn như NodeJS Server.
Như vậy về cơ bản bạn có 2 cách để tiếp cận React.
1.Cài đặt một môi trường NodeJS Server, khi đó bạn có thể lập trình ứng dụng Fullstack, nó có nghĩa là bạn có thể lập trình các chức năng tại Server, và các chức năng tại Client chỉ cần biết ngôn ngữ là Javascript.
2.Chỉ cần học React để lập trình các ứng dụng tại phía Client sử dụng Javascript, còn phía Server có thể là một trong các ngôn ngữ như Java, DotNet, PHP,…

0.00
Qty :

Description

Học React đơn giản nhất đó là tài liệu chính thống, đọc các tài liệu một cách đầy đủ thì sẽ nắm React tốt. Mặc dù tài liệu tiếng Anh, nhưng bạn cố gắng đọc hiểu từ từ, các bài viết tiếng Việt mà ngay cả là bài viết của mình cũng sẽ không bao giờ đầy đủ và hệ thống được.

1.Tại sao lại học react-native

2.Tạo và build project react-native

3.Style trong react-native

4.Text trong react-native

5.Width, Height và Flex trong react-native

6.Flex box trong react-native

7.Tự tạo component trong react-native

8.Props trong react-native

9.State trong react-native

10.Thực hành xây dựng giao diện trong react-native

11.Thực hành xử lý code logic

12.View logs, Debugging trong react-native

13.Lifecycle – Vòng đời của một Component

14.Button trong react-native

15.TextInput trong react-native

16.Platform trong react-native

17.Image trong react-native

18.Navigator trong react-native

19.Truyền dữ liệu sử dụng Navigator trong react-native

20.Xây dựng giao diện LoginPokemon

21.Render TextInput với Platform khác nhau

22.Gửi và nhận dữ liệu bằng navigator trong LoginPokemon

23.Scrollview React Native

24.Listview React Native

25.Listview with object data React Native

26.Listview grid React Native

27.Picker React Native

28.Render Toolbar App Đọc Báo

29.Render List&Grid App Đọc Báo

30.Kết thúc

31.Một vài mẹo trong lập trinh react-native

32.Một số lỗi trong react native và các xử lý

Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu thêm về react tại
https://fullstackstation.com/huong-dan-hoc-react-js
Bạn có thể tìm khóa học lập trình unreal engine 4 thông qua
https://edu.toidayhoc.com/lop-hoc/hoc-lap-trinh-game-huong-dan-unreal-engine-4

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Related products