Học React Javascript - Xây dựng các ứng dụng cho người mới

Học React Javascript – Xây dựng các ứng dụng cho người mới

Trước hết chúng ta khẳng định rằng React là một thư viện Javascript, nó dùng để chạy tại phía Client. Nhưng nó cũng có thể chạy được trên Server nếu Server đó hiểu được Javascript, chẳng hạn như NodeJS Server.
Như vậy về cơ bản bạn có 2 cách để tiếp cận React.
1.Cài đặt một môi trường NodeJS Server, khi đó bạn có thể lập trình ứng dụng Fullstack, nó có nghĩa là bạn có thể lập trình các chức năng tại Server, và các chức năng tại Client chỉ cần biết ngôn ngữ là Javascript.
2.Chỉ cần học React để lập trình các ứng dụng tại phía Client sử dụng Javascript, còn phía Server có thể là một trong các ngôn ngữ như Java, DotNet, PHP,…

0.00
Qty :

Description

Học React đơn giản nhất đó là tài liệu chính thống, đọc các tài liệu một cách đầy đủ thì sẽ nắm React tốt. Mặc dù tài liệu tiếng Anh, nhưng bạn cố gắng đọc hiểu từ từ, các bài viết tiếng Việt mà ngay cả là bài viết của mình cũng sẽ không bao giờ đầy đủ và hệ thống được.

1 – Reactjs Javascript Introduction & Workspace Setup

2 – Reactjs Components & Rendering

3 – Composing Multiple React.js Components

4 – State vs Props & Application Data

5 – Javascript Events & Data Changes in React

6 – React Router & Intro to Single Page Apps with React JS

7 – React Router Params & Queries

8 – React Inline Styles & Component Arrays

9 – React Flux Introduction & Flux Stores

10 – Flux Store Events

11 – The Flux Dispatcher

12 – Flux Actions

13 – Asynchronous & AJAX Flux Actions

14 – React & Flux Memory Leaks

15 – React js tutorial – How Redux Works

16 – Immutable JS

17 – Basic Redux Introduction

18 – Multiple Reducers with Redux Reducers

19 – Redux Middleware

20 – Redux Async Actions

21 – Connecting React & Redux

Ngoài ra, các bạn có thể tìm hiểu thêm về react tại
https://fullstackstation.com/huong-dan-hoc-react-js
Bạn có thể tìm khóa học lập trình unreal engine 4 thông qua
https://edu.toidayhoc.com/lop-hoc/hoc-lap-trinh-game-huong-dan-unreal-engine-4

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Related products