Học ngôn ngữ C căn bản trong 7 ngày - Part 1 - lap trinh c - Tổng hợp trung tâm đào tạo Toidayhoc

Học ngôn ngữ C căn bản trong 7 ngày – Part 1 – lap trinh c

0.00

Ngôn ngữ C là nền tảng căn bản trong lập trình, đây là gốc của các ngôn ngữ Python, Java, các ngôn ngữ bậc cao.
Các bạn có thể dùng công cụ dịch youtube để dịch video này
Khuyến cáo: Học C vững chắc sẽ giúp bạn học các ngôn ngữ sau này rất dễ tiếp thu

Compare