LỘ TRÌNH TOEIC TỪ 0 - 990 VÀ TUYỆT CHIÊU CỦA TOEIC

LỘ TRÌNH TOEIC TỪ 0 – 990 VÀ TUYỆT CHIÊU CỦA TOEIC

0.00

TOEIC là gì? Tại sao lại phải học và thi TOEIC?
TOEIC (viết tắt của Test of English for International Communication – Bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế) là một bài thi nhằm đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ (không phải tiếng mẹ đẻ), đặc biệt là những đối tượng muốn sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp và làm việc quốc tế. Kết quả của bài thi TOEIC phản ánh mức độ thành thạo khi giao tiếp bằng tiếng Anh trong các hoạt động như kinh doanh, thương mại, du lịch… Kết quả này có hiệu lực trong vòng 02 năm và được công nhận tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam.
Khuyến cáo: Học là phải hành thì mới đúc kết được nhiều kinh nghiệm và đạt đươc kết quả tốt

Compare