Hoc Ngoại Ngữ B1: Một Số Dạng Bài Tập Của B1

Hoc Ngoại Ngữ B1: Một Số Dạng Bài Tập Của B1

0.00

Chứng chỉ B1 chứng nhận người học có khả năng: Bạn đủ khả năng để có thể sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh để giao tiếp với người bản ngữ trong đời sống hàng ngày, đọc sách giáo khoa – tạp chí có nội dung đơn giản hoặc ghi chép trong một cuộc họp

Quá trình này có thể diễn biến khá chậm nhưng những gì nó mang lại cho bạn lại rất hiệu quả.

Compare