Thu thập đối tượng - Xác định và tiếp cận khách hàng mục tiêu

Thu thập đối tượng – Xác định và tiếp cận khách hàng mục tiêu

0.00

Ở thời buổi mà công nghệ mà công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, chỉ sự dung các thức bán hàng truyền thống không thể đủ, vậy nên doanh nghiệp nào cũng đang mở ra thêm các kênh bán hàng online

Compare