SEO google - Cách SEO từ khoá lên top

SEO google – Cách SEO từ khoá lên top

0.00

Có nhiều plugin có thể sử dụng để thêm meta description và keywords cho WordPress SEO. Trong bài hướng dẫn này, để tiến trình tối ưu hóa SEO WordPress Post được dễ dàng, chúng tôi sẽ sử dụng Yoast SEO plugin. Bạn có thể tự cài plugin Yoast SEO lên WordPress site của bạn bây giờ, hoặc xem qua bài hướng dẫn riêng của chúng tôi.

Compare