Learn Adobe InDesign | 13 episode course

Learn Adobe InDesign | 13 episode course

0.00

Adobe InDesign là một ứng dụng phần mềm sắp xếp và xuất bản trên máy tính để bàn được sản xuất bởi Adobe Systems . Nó có thể được sử dụng để tạo ra các tác phẩm như áp phích, tờ rơi, tài liệu quảng cáo, tạp chí, báo, thuyết trình, sách và sách điện tử

Compare