Khóa học Dropship trên Amazon : kiếm ngàn USD sau 3 tháng - kiem tien online -

Khóa học Dropship trên Amazon : kiếm ngàn USD sau 3 tháng – kiem tien online

1,200,000.00 0.00

Dịch vụ Amazon Dropshipping (Bán hàng bỏ qua bước vận chuyển) hoặc Amazon FBA (Fulfilled by Amazon) là một cách dành cho những ai đang bán hàng hoặc muốn bán hàng trên Amazon để sử dụng chính Amazon nhằm hoàn tất các đơn hàng của họ. Là một thành viên của Amazon FBA, Amazon sẽ xử lý tất cả các khía cạnh về lưu kho, đóng gói và gửi thư các đơn hàng của bạn đã được đặt trên trang web của họ.

Tip: Cách bật thuyết minh – Vietsub video:

Compare