Indesign CC - Khóa học cơ bản đầy đủ bằng tiếng Anh

Indesign CC – Khóa học cơ bản đầy đủ bằng tiếng Anh

0.00

Adobe InDesign là một ứng dụng phần mềm sắp xếp và xuất bản trên máy tính để bàn được sản xuất bởi Adobe Systems . Nó có thể được sử dụng để tạo ra các tác phẩm như áp phích, tờ rơi, tài liệu quảng cáo, tạp chí, báo, thuyết trình, sách và sách điện tử

Compare