Digital Marketing - Sẵn sàng cho công việc chỉ trong vài ngày

Digital Marketing – Sẵn sàng cho công việc chỉ trong vài ngày

0.00

“Digital Marketing là chiến lược dùng Internet làm phương tiện cho các hoạt động marketing và trao đổi thông tin” – Asia Digital Marketing Association.
Digital Marketing nhấn mạnh đến 3 yếu tố: sử dụng các phương tiện kĩ thuật số, tiếp cận khách hàng trong môi trường kĩ thuật số, và tương tác với khách hàng.

Cách bật thuyết minh – Vietsub video: