Freelancer Archives - Tổng hợp trung tâm đào tạo Toidayhoc

Category Archives: Freelancer

Việc làm Freelancer cho học viên khởi nghiệp

1. Quy định Freelancer tại Toidayhoc.com Tên Quy định Chi tiết 1 Freelancer nhận việc – Học viên đã và đang theo lớp 3 IN 1: Design – Website – Marketing 2 Điều kiện nhận việc – Hoàn thành khóa học và tốt nghiệp khóa học: Design – Website – Marketing. Công việc sẽ được […]