Dịch vụ hỗ trợ Archives - Tổng hợp trung tâm đào tạo Toidayhoc

Category Archives: Dịch vụ hỗ trợ

Top 10 Website, bản đồ, ứng dụng người hỗ trợ và người khó khăn trong mùa covid

Top 5 Website ứng dụng người hỗ trợ và người khó khăn trong mùa covid

Hiện nay, dịch bênh covid đang bùng lên với làn sóng dữ dội nên tất cả mọi người đặc biệt là những người khốn khỏ lo sợ. Họ lo không có cái ăn không có cái mặc và nhiều thứ khác nữa. Chính vì đó, có những nhà hảo tâm, mạnh thường quân dùng sức […]