Môn marketing online - SEO Archives - Tổng hợp trung tâm đào tạo Toidayhoc

Category Archives: Môn marketing online – SEO

Phương pháp xác định rõ sản phẩm, dịch vụ trước khi marketing

Phương pháp xác định rõ sản phẩm, dịch vụ trước khi marketing

Thị trường bạn cần tìm kiếm là thị trường tiềm năng chứ không phải là thi trường hiện tại. Thị trường mục tiêu của bạn lớn hơn nhiều so với số người mà bạn tiếp cận được. Đó là những người mà một ngày nào đó bạn có thể tiếp cận hoặc họ tự tìm […]