Môn Design : Photoshop - AI - Video Archives - Tổng hợp trung tâm đào tạo Toidayhoc

Category Archives: Môn Design : Photoshop – AI – Video

Trọn bộ giáo trình Online Design môn AI – 11 bài – Miễn phí

ho tro startup

Bài 1: Giới thiệu kiến thức Illustrator Bài 2: Các công cụ cơ bản trong Illustrator – p1 Bài 3: Các công cụ cơ bản trong Illustrator – p2 Bài 4: Công cụ Scale và Path finder đối tượng Bài 5: Công cụ offset Path đối tượng Bài 6: Công cụ Shape và Builder đối tượng Bài 7: Công cụ Offet Path đối tượng Bài 8: Công cụ Rolate và Reflect Bài 9: Công cụ Transform Bài 10: Cách tạo Gradient Bài 11: Tính năng Blending

Trọn bộ giáo trình Online môn Design Photoshop – 20 bài – Miễn phí

hoc photoshop ai

Giới thiệu không gian làm việc Photoshop Các phương pháp tách Layer trong Photoshop Công cụ Lasso và Marquee trong xử lý layer Công cụ Lasso và Marquee trong xử lý layer – Tiếp theo Tách layer bằng công cụ Magic Wand và Selection Tool Tính năng Contigous cho Magic Wand Tool Tách layer nâng cao với công cụ Refine Edge Tách layer bằng cách sử dụng công cụ Pentool Sử dụng thành thạo tính năng Smart Object Quy trình xây dựng bản thiết kế hoàn chỉnh Thực hành thiết kế đoạn chữ Text Thực hành xử lý tách layer bằng Magnetic Thực hành xử lý tóc bằng Refine Edge Thực hành thao tác với vùng chọn và đổ màu – P1 Thực hành thao tác với vùng chọn và đổ màu – P2 Thực hành vẽ hình trong Photoshop Thực hành vẽ hình tự do bằng công cụ Pentool Thực hành xử lý Text – văn bản trong Photoshop Thực hành xử lý nền trong Photoshop Tổng kết bài tập và giới thiệu cách tạo chuyển động cho Banner Bài 1: Giới hiệu không gian làm việc Photoshop Bài 2: Các phương pháp tách Layer trong Photoshop Bài 3: Công cụ Lasso và Marquee trong xử lý layer Bài 4: Công cụ Lasso và Marquee trong xử lý layer – Tiếp theo Bài 5: Tách layer bằng công cụ Magic Wand và Selection Tool Bài 6: Tính năng Contigous cho Magic Wand Tool Bài 7: Tách layer nâng cao với công cụ Refine Edge […]